دوره 3، شماره 10 - ( 5-1388 )                   جلد 3 شماره 10 صفحات 77-96 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (9913 مشاهده)
مقدمه: این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی در پیشگیری از سوء مصرف اکستازی در بین دانشجویان شهر همدان انجام گردید. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که روی 140 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شهر همدان انجام شد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود که با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد در دوبخش کلی آگاهی از عوارض سوء مصرف اکستازی و سازه‌های تئوری عمل منطقی بود که قبل و 2 ماه بعد از انجام مداخله آموزشی توسط دانشجویان تکمیل گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بین سازه‌های تئوری عمل منطقی، هنجارهای انتزاعی قویترین پیش‌بینی کننده سوء مصرف اکستازی بود. اختلاف معنی‌داری برای میانگین نمرات سازه‌های این تئوری از قبیل نگرش نسبت به مصرف، هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده و قصد مصرف اکستازی در گروه‌های مداخله و شاهد به دست آمد. همچنین ارتباط معنی‌داری بین بهره‌گیری از مداخله آموزشی در افزیش آگاهی دانشجویان از پیامدهای سوء مصرف اکستازی بین گروه مداخله و گروه شاهد مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه با یافته‌های پژوهش چنین استنباط می‌شود که آموزش اختصاصی بر اساس تئوری عمل منطقی در بهبود نگرش، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری دانشجویان موثر بوده است، لذا پیشنهاد می‌گردد از این الگو در آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد استفاده گردد.
متن کامل [PDF 265 kb]   (1540 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۳/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۳/۳/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۳/۳/۱۳