یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 64 (6-1401) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 63 (3-1401) - 15 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 62 (11-1400) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 61 (8-1400) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 60 (5-1400) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 59 (2-1400) - 15 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 58 (11-1399) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 57 (9-1399) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 56 (6-1399) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 55 (3-1399) - 15 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 54 (11-1398) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 53 (9-1398) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 52 (6-1398) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 51 (بهار 3-1398) - 15 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 50 (زمستان97 12-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 49 (ويژه نامه2 12-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 48 (ويژه نامه1 11-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 47 (9-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 46 (6-1397) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 45 (3-1397) - 15 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 44 (12-1396) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 43 (9-1396) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 42 (6-1396) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 41 (3-1396) - 15 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 40 (12-1395) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 39 (7-1395) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 38 (6-1395) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 37 (3-1395) - 15 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 36 (12-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 35 (11-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 34 (6-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 33 (3-1394) - 10 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 32 (12-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 31 (11-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 30 (9-1393) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 29 (8-1393) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 28 (11-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 27 (1-1392) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 26 (4-1392) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 25 (2-1392) - 7 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 24 (10-1391) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 23 (8-1391) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 22 (5-1391) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 21 (2-1391) - 6 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 20 (11-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 19 (8-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 18 (5-1390) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 17 (2-1390) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 16 (11-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 15 (8-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 14 (5-1389) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 13 (2-1389) - 8 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 12 (11-1388) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 11 (7-1388) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 10 (5-1388) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 9 (2-1388) - 8 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 8 (11-1387) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 7 (8-1387) - 8 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 6 (2-1383) - 7 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 5 (11-1382) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (8-1382) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (5-1382) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (2-1382) - 7 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (7-1381) - 6 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Scientific Quarterly Research on Addiction

Designed & Developed by : Yektaweb