فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه علمی اعتیادپژوهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی دارای رویکرد بین رشته ای بوده  و در حیطه های روانشناسی، علوم اجتماعی، حقوق، مدیریت و فرهنگ پذیرای مقالات نویسندگان محترم در حوزه اعتیاد و مواد مخدر است. بدین ترتیب تحقیقات انجام شده در بسیاری از رشته های مختلف را گرد هم می آورد.
هدف آن ایجاد ارتباطات بالینی، بین المللی، و علمی میان رشته ای به منظور تقویت ارتباط بین علم و سیاست، و همچنین ایجاد انگیزه و افزایش کیفیت مباحثات و مناظرات است. ما به دنبال اطلاعاتی هستیم که نه تنها از لحاظ فنی صحیح باشند بلکه اصیل بوده و شامل اطلاعات و ایده هایی نو و مورد علاقه ی خوانندگان بین المللی ما باشند.
تلاش داریم که هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه را مخاطب خود سازیم. حوزه ی اعتیاد در برگیرنده ی پژوهش های بالینی، اپیدمیولوژیکی، تجربی، سیاسی و تاریخی مربوط به هرگونه فعالیت دارای پتانسیل اعتیادآور می باشد. این مجله علاوه بر تحقیقات اصیل و اولیه؛ مقالات، تفاسیر، بررسی ها، مصاحبه ها، نامه ها، و بررسی های کتابی را نیز ارائه می دهد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.42.26.fa
برگشت به اصل مطلب