فصلنامه علمی اعتیادپژوهی- فرایندپذیرش مقالات
فرایندپذیرش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/3 | 
فرایند پذیرش مقالات
۱) ثبت نام در سامانه
در این مرحله نویسند(گان) محترم قبل از ارسال مقاله خود ضروری است تا به عنوان یک کاربر جدید، اطلاعات هویتی خود را سامانه رسمی فصلنامه اعتیادپژوهی به آدرس http://etiadpajohi.ir  ثبت نمایند.
۲) ارسال مقاله
پس از ثبت نام در سامانه فصلنامه اعتیادپژوهی، پس از ورود به سامانه می توانید با ورود نام کاربری و گذرواژه، وارد «صفحه شخصی» خود شوید. در قسمت نقش های کاربر، نقش نویسنده برای شما فعال است. با کلیک روی نویسنده، صفحه ارسال مقاله برای شما فعال می­شود.
۳) ارزیابی اولیه مقاله
در این مرحله مقاله از جنبه های، محتوایی، ساختاری، نگارشی، رعایت ساختار و فرمت مجله و محتوایی مورد بررسی اولیه قرار می گیرد. در صورتی که مناسب تشخیص داده شود به فرایند داوری راه پیدا می کند و در غیر اینصورت رد می­شود.  
۴) مرحله داوری
پس از اینکه در بررسی اولیه مقاله برای فصلنامه مناسب تشخیص داده شد. تعیین داور می شود و حداقل برای دو داور صاحبنظر و متخصص مرتبط با مقاله ارسال میشود. داوری  به صورت دو سر کور انجام میشود  و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر آگاه نیستند.
۵) تصمیم گیری در مورد مقاله
پس از اخذ نظر داوران، هیئت تحریریه بر اساس نظر داوران در خصوص، رد، اصلاح یا پذیرش مقاله تصمیم گیری می کنند. در صورت عدم پذیرش مقاله، ایمیل عدم پذیرش مقاله به نویسندگان ارسال و مقاله از چرخه بررسی خارج می شود. در صورتی که نظر بر اصلاح مقاله بود، موارد مورد نظر به نویسنده ارسال می شود و مقاله بازنگری شده در صورت انجام اصلاحات کامل طبق نظر داوران و رعایت کامل و دقیق فرمت مجله وارد فرایند پذیرش نهایی می شود، در غیر اینصورت ممکن است مجدداً وارد مسیر اصلاح مجدد یا حتی عدم پذیرش شود.
۶) چاپ و انتشار مقاله
در نهایت، پس از اعمال اصلاحات از سوی نویسندگان و تأیید نهایی مقاله از سوی هیئت تحریریه، مقاله وارد مرحله بررسی نهایی و چاپ خواهد شد. لازم به ذکر است که چاپ نهایی مقاله منوط به انجام کامل اصلاحات  و رعایت دقیق و کامل فرمت مجله از سوی نویسنده (گان) است.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.115.55.fa
برگشت به اصل مطلب