دوره 17، شماره 68 - ( 6-1402 )                   جلد 17 شماره 68 صفحات 68-47 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، اصفهان، ایران.
چکیده:   (865 مشاهده)
هدف: هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان بهبود یافته از اعتیاد به مواد مخدر در شهر خرم آباد بود. روش: پژوهش حاضر کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل زنان دارای سوابق ترک و بازگشت مجدد به مواد مخدر در سال 1399 بود. با روش هدفمند و با راهبرد انتخاب مشارکت‌کنندگان با حداکثر تنوع 18 نفر با در نظر گرفتن شرایط ورود به عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و داده‌ها از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، در نهایت 4 مقوله نهایی از عوامل موثر در بازگشت مجدد زنان به مواد مخدر شامل عوامل روانی، عوامل اجتماعی، خانواده ناکارآمد و ترک ناموفق شناسایی شد. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش، در پدیده بازگشت مجدد زنان به مواد، تنها یک یا چند عامل محدود دخیل نیستند بلکه این پدیده حاصل عوامل متعددی است و به نظر می‌رسد با آگاهی از عوامل خطر بازگشت مجدد در زنان، می‌توان با تمرکز بر آنها اقدامات پیشگیرانه مناسبی را انجام داد.
متن کامل [PDF 466 kb]   (555 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/10/1 | پذیرش: 1402/6/20 | انتشار: 1402/7/3

فهرست منابع
1. احمدپناه، محمد؛ حقیقی، محمد؛ بهفر، محمد؛ مرادی، عباس و نظری بدیع، مرضیه (1397). بررسی عوامل مؤثر بر عود در افراد وابسته به سوءمصرف‌ موادمخدر: مطالعه موردی مراجعه‌کنندگان به انجمن معتادان گمنام شهرستان ملایر. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، ۲6(۴)، ۲۴۷-۲۵۶.
2. اسلامی، بهروز؛ طالبی، محمدعلی؛ مهدی پور خراسانی، ملیحه و کاظمی، اعظم (1394). تأثیر بیکاری بر گرایش مجدد معتادان بهبود یافته به مواد مخدر در شهر یزد. اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران،تهران.
3. بخشش بروجنی، میکائیل؛ هاشمی، تورج و فرج نیری، سپیده (1398). پیش‌بینی رفتارهای پرخطر براساس هم‌نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل مسئله. فصلنامه اعتیادپژوهی، 13(53)، 235-252.
4. تاجری، بیوک؛ احدی، حسن و جمهری، فراهاد (1391). بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر پرهیز، وسوسه، عود و تغییر نگرش معتادین شیشه. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 7(2)، 2-20.
5. خالدیان، محمد (1396). بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر ارتقا سرمایه روان‌شناختی افراد معتاد. پژوهش‌های دانش انتظامی، 76، 120-103.
6. خمرنیا، محمد و پیوند، مصطفی (1397). علل بازگشت به اعتیاد به مواد مخدر و راهکارهای پیشنهادی به مراجعه‌کنندگان به مراکز ترک اعتیاد: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17(6)، 523-538.
7. راطق، مسعود و فرهادی، هادی (1398). بررسی کیفی علل عود مواد در معتادان. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۳(۵۳)، 197-216.
8. زارع، حسین و شریفی ساکی، شیدا (1395). اثربخشی برنامه مداخله‌ای فراشناختی ولز بر کاهش افکار ناکارآمد در معتادین با سوء مصرف مواد. اعتیاد پژوهی، 10(37)، 189- 175.
9. شرق، علی؛ شکیبی، علی؛ نیساری، رقیه و آلیلو، لیلا (1390). بررسی عوامل مؤثر بر عود اعتیاد از دیدگاه معتادین مراجعه‌کننده به مراکز. مجله مطالعات علوم پزشکی، ۲۲(۲)، 129-136.
10. عباس پور، ذبیح اله و قنبری، زهرا (1399). اثربخشی درمان خانواده محور بر نگرش به مصرف مواد در دانش‌آموزان دختر با اختلال مصرف مواد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 14(57)، 171-186.
11. غلامی آبیز، محسن؛ عنایت، حلیمه و خسروی، رقیه (1399). تجربه زیسته زنان از خانواده نابسامان در فرایند اعتیاد. فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی، 14(58)، 113-142.
12. فریور، مژگان و میرهاشمی، مالک (1397). پیش‌بینی احتمال روی‌آوری مجدد به مصرف مواد مخدر براساس تاب‌آوری و الگوهای ارتباطی همسران افراد معتاد. اعتیاد پژوهی، 12( 46)، 100- 87.
13. قاسم زاده، داود (1402). مطالعه کیفی علل و زمینه‌های اختلال مصرف مواد در بین دانش‌آموزان شهر تبریز. اعتیاد پژوهی، 17(67)، 101-126.
14. قره داغی، شکرالله؛ یحیی زاده پیر سرایی، حسین؛ ذکایی، محمد سعید و آقابخشی، حبیب (1401). فهم و شناخت مسائل و نیازهای نوجوانان وابسته به مواد محرک. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، ۱۶(۶۶)، ۱۹۳-۲۲۲.
15. قریشی زاده، سید محمد علی و ترابی،کتایون (1381). بررسی عوامل موثر در وابستگی به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مرکز خود معرف تبریز. اندیشه و رفتار، 29، 52-67.
16. کوهستانی، زینب؛ شجاع، محمد و نبوی، سید حمید (1392). بررسی عوامل موثر بر لغزش در بیماران تحت درمان در مراکز ترک اعتیاد شهر اسفراین. مجله دانشگاهی علوم پزشکی خراسان شمالی، 5، 1151- 1145.
17. کیانی پور، عمر و پوزاد، اکرم (1391). بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، 6(۲۲)، 39-۵۴.
18. محمدی، مسعود؛ جزایری، علیرضا؛ رفیعی، امیر حسن؛ جوکار، بهرام و پور شهبازی، عباس (1385). بررسی عوامل تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سومصرف مواد مخدر. روانشناسی دانشگاه تبریز، 2(30)، 33-50.
19. مرادی، علی و صفاریان، محسن (1398). علل اجتماعی مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر: مورد مطالعه جوانان شهر کرمانشاه. فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر، 11(41)، 28-57.
20. مقدم، محمدحسین (1401). کندوکاوی در بسترهای خانوادگی و پیامدهای پدیده اعتیاد در بین مردان در شهر اهواز. فصلنامه علمی اعتیادپژوهی، 16(66)، 145-170.
21. نازک تبار، حسین و شربت اوغلی اصل، هایده (1398). مقایسه کارکرد خانواده، سلامت روان و عزت نفس در بین معتادان زن موفق و ناموفق ترک اعتیاد. پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 7(2)، 176-192.
22. نعمتی سوگلی تپه، فاطمه و خالدیان، محمد (1401). مطالعه کیفی عوامل موثر بر عود مجدد به سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد با رویکرد گراندد تئوری. فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی، 16(64)، 279-307.
23. نوری، رضا و باباییان، علی (1395). شناخت تاثیر بیکاری در گرایش جوانان به اعتیاد با تاکید بر عوامل جمعیت شناختی شهر همدان. دانش انتظامی همدان، 3(10)، 101-134.
24. Ait-Daoud, N., Blevins, D., Khanna, S., Sharma, S., Holstege, C. P., & Amin, P. (2019). Women and addiction: an update. Medical Clinics, 103(4), 699-711. [DOI:10.1016/j.mcna.2019.03.002] [PMID]
25. Arlappa, P., Jha, SH., & Jayaseeli, S. (2019). Impact of Addication on Family: An Exploratory Study With Reference to Slums in Kolkata. Current research of social science, 2(1), 58-71. [DOI:10.12944/CRJSSH.2.1.07]
26. Chen, H. C., Wang, J. Y., Lin, Y. L., & Yang, S. Y. (2020). Association of internet addiction with family functionality, depression, self-efficacy and self-esteem among early adolescents. International journal of environmental research and public health, 17(23), 8820-8845.‌ [DOI:10.3390/ijerph17238820] [PMID] [PMCID]
27. Cheron, J., & Kerchove d'Exaerde, A. D. (2021). Drug addiction: from bench to bedside. Translational psychiatry, 11(1), 1-14.‌ [DOI:10.1038/s41398-021-01542-0] [PMID] [PMCID]
28. Chiappini, S., Guirguis, A., John, A., Corkery, J. M., & Schifano, F. (2020). COVID-19: the hidden impact on mental health and drug addiction. Frontiers in psychiatry, 11, 767-788.‌ [DOI:10.3389/fpsyt.2020.00767] [PMID] [PMCID]
29. Guba, E. G., & Lincoln,. Y. S. (1985). Naturalistic inquiry‌ (Vol. 75). Beverly Hills, CA: Sage.
30. Guenzel, N., & McChargue, D. (2023). Addiction Relapse Prevention. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. PMID: 31855344.
31. Hardy, R., Fani, N., Jovanovic, T., & Michopoulos, V. (2018). Food addiction and substance addiction in women: Common clinical characteristics. Appetite, 120, 367-373.‌ [DOI:10.1016/j.appet.2017.09.026] [PMID] [PMCID]
32. Kim, H. J., Min, J. Y., Min, K. B., Lee, T. J., & Yoo, S. (2018). Relationship among family environment, self-control, friendship quality, and adolescents' smartphone addiction in South Korea: Findings from nationwide data. PloS one, 13(2), 1-12. [DOI:10.1371/journal.pone.0190896] [PMID] [PMCID]
33. Kohlmeier, G. M. (2019). Study of the Impact of Adolescent Perceived Parenting Traits on the Development of Borderline, Narcissistic, and Histrionic Personality Disorders Based on Millon's Biopsychosocial Theory. Doctoral dissertation, Adler University.
34. Koob, G. F., & Schulkin, J. (2019). Addiction and stress: an allostatic view. Neuroscience & biobehavioral reviews, 106, 245-262.‌ [DOI:10.1016/j.neubiorev.2018.09.008] [PMID]
35. Martin, C. E., Scialli, A., & Terplan, M. (2020). Addiction and depression: unmet treatment needs among reproductive age women. Maternal and child health journal, 24(5), 660-667.‌ [DOI:10.1007/s10995-020-02904-8] [PMID]
36. Mazure, C. M., & Fiellin, D. A. (2018). Women and opioids: something different is happening here. The Lancet, 392(10141), 9-11.‌ [DOI:10.1016/S0140-6736(18)31203-0] [PMID]
37. Meyer, J. P., Isaacs, K., El-Shahawy, O., Burlew, A. K., & Wechsberg, W. (2019). Research on women with substance use disorders: Reviewing progress and developing a research and implementation roadmap. Drug and alcohol dependence, 197, 158-163.‌ [DOI:10.1016/j.drugalcdep.2019.01.017] [PMID] [PMCID]
38. Mughal, A. S. (2018). Reasons of Relapse in Hindrance or Treatment in Substance Related Addictive Disorder: A Qualitative Study. Journal of alcoholism & drug dependence, 6(2), 1-7. [DOI:10.4172/2329-6488.1000310]
39. Nagaich, N., Radha, S., Neeraj, G., Sandeep, N., & Subhash, N. (2016). Factors affecting remission and relapse in alcohol dependence can they really predict. Journal of liver research, disorders & therapy, 2(3), 78-81. [DOI:10.15406/jlrdt.2016.02.00028]
40. Nestler, E. J., & Lüscher, C. (2019). The molecular basis of drug addiction: linking epigenetic to synaptic and circuit mechanisms. Neuron, 102(1), 48-59.‌ [DOI:10.1016/j.neuron.2019.01.016] [PMID] [PMCID]
41. Oltean, I. I., Perlman, C., Meyer, S., & Ferro, M. A. (2020). Child mental illness and mental health service use: Role of family functioning (family functioning and child mental health). Journal of Child and Family Studies, 29(9), 2602-2613. [DOI:10.1007/s10826-020-01784-4]
42. Perruci, L. G., Diehl, A., Da Silveira, B. V., Teixeira, J. A., Souza, J., Miasso, A. I., & Wagstaff, C. (2021). The emotional and psychiatric problems of adolescents on parole whose parents are substance users: A Brazilian cross-sectional study. Journal of child health care, 25(2), 253-267.‌ [DOI:10.1177/1367493520925661] [PMID]
43. Petrova, H. A., Zavarzina, O. O., Kytianova, I. P., & Kozyakov, R. V. (2015). Social and personal factors of stable remission for people with drug addictions. Psychology in russia, 8(4), 126-137. [DOI:10.11621/pir.2015.0411]
44. Ruisoto, P., & Contador, I. (2019). The role of stress in drug addiction. An integrative review. Physiology & behavior, 202, 62-68.‌ [DOI:10.1016/j.physbeh.2019.01.022] [PMID]
45. Sandhu, M., Choudhary, S., & Kumar, V. (2019). A Cross Sectional Study on Motivation to Quit and Abstain From Alcohol and Factors Affecting Relapse in Alcohol Use Disorders. International journal of research and review, 6(12), 442-448.
46. Sharma, R., Martins, N., Tripathi, A., Caponnetto, P., Garg, N., Nepovimova, E., & Prajapati, P. K. (2020). Influence of family environment and tobacco addiction: A short report from a post-graduate teaching hospital, India. International journal of environmental research and public health, 17(8), 28-68. [DOI:10.3390/ijerph17082868] [PMID] [PMCID]
47. Smith, M. D. (2020). Familial relational experiences of a child born into the midst of parental drug misuse and its longevity impact. Child & family social work, 25(2), 394-400. [DOI:10.1111/cfs.12695]
48. Strathearn, L., Mertens, C. E., Mayes, L., Rutherford, H., Rajhans, P., Xu, G., & Kim, S. (2019). Pathways relating the neurobiology of attachment to drug addiction. Frontiers in psychiatry, 737, 1-10.‌ [DOI:10.3389/fpsyt.2019.00737] [PMID] [PMCID]
49. Theodore, A., & Stern, J. B. (2000). Psychiatry, update and board preparation. NewYork: Mc Graw Hill.
50. Venkatesh, V., Sykes, T., Chan, F. K., Thong, J. Y., & Hu, P. J. (2019). Children's Internet addiction, family-to-work conflict, and job outcomes: a study of parent-child dyads. MIS quarterly, 43(3), 903-927. [DOI:10.25300/MISQ/2019/12338]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.