برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه عوامل بالینی، خانوادگی، شخصیتی و تربیتی در مصرف‌کنندگان/عدم مصرف‌کنندگان شیشه (54734 مشاهده)
بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی، تکانشوری، فعال‌سازی ـ بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی بر سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان (37652 مشاهده)
ارزیابی مدل پول شوئی واکر در اقتصاد مواد مخدر ایران (18798 مشاهده)
اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد (16853 مشاهده)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (15594 مشاهده)
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی شهر تهران* (15588 مشاهده)
بررسی زمینه های کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان معتادان ایرانی (15341 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برکاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت‌کننده سوء‌مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت (14683 مشاهده)
اعتیاد و زنان : تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن (14478 مشاهده)
برآورد اعتبار و روایی‌یابی آزمون غربالگری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیادآور در ایران (14296 مشاهده)
اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه‌انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی (14223 مشاهده)
بررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روش‌های مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد (13936 مشاهده)
اعتیـاد والـدین و کودک آزاری (13887 مشاهده)
پیش‌بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین‌فردی* (13842 مشاهده)
ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران ( 1381 ) (13705 مشاهده)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (13525 مشاهده)
اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی برارتقاء عزت نفس و خودکارآمدی زنان معتاد (13270 مشاهده)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (13181 مشاهده)
میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش‌آموزان دبیرستانی (13137 مشاهده)
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و نگه‌دارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود (12941 مشاهده)
بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی آزمون های APS، AAS و MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران (12911 مشاهده)
مقایسه‌ راهبرد‌های مقابله با استرس، کمال‌گرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد و افراد بهنجار (12905 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی‌رفتاری برکاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (12840 مشاهده)
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی (12832 مشاهده)
اقدامات کاهش زیان(متادون درمانی )در زندان و اثر آن بر بهبود کیفیت زندگی (12763 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد 35 - 18 سال مراکز ترک اعتیاد (26147 دریافت)
طول مدت مصرف متامفتامین (شیشه) و اختلالات توجه پایدار در سوءمصرف‌کنندگان متامفتامین (13003 دریافت)
ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (12717 دریافت)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر (11374 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد (10774 دریافت)
رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد (9357 دریافت)
بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران (9062 دریافت)
بحث ویژه : تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه‌های مختلف (8907 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در معتادان به موادمخدرمرد شهرکرمان (8023 دریافت)
بررسی دو دهه تحقیقات شیوع‌شناسی‌ مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران (7160 دریافت)
مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دوگروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد (6873 دریافت)
پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی وابستگان مواد محرک (6562 دریافت)
مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم از دیدگاه دبیران (6516 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات‌ورزی دختران دارای والد معتاد (6401 دریافت)
مقایسه سبک‌های دفاعی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی (5998 دریافت)
فراتحلیل مقایسه عوامل فردی و محیطی موثر بر بازگشت مجدد به اعتیاد بعد از ترک مواد مخدر (ایران: 1391 - 1383) (5688 دریافت)
آموزش خود متمایزسازی بوئن و عود نشانه‌های سوء مصرف مواد (5458 دریافت)
نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان (5351 دریافت)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (5326 دریافت)
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی (5213 دریافت)
رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (5120 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر (4856 دریافت)
مقایسه‌ی رفتارهای جنسی، رفتارهای جنسی پرخطر و رفتارهای آسیب به خود در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر با مواد محرک (4853 دریافت)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (4793 دریافت)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (4712 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 16861 بازدید)
درباره نشریه ( 15307 بازدید)
هیأت تحریریه ( 9197 بازدید)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 7972 بازدید)
اطلاعیه ( 7952 بازدید)
اطلاعات تماس ( 6053 بازدید)
مقررات حق چاپ ( 4862 بازدید)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 4767 بازدید)
سخن اول دوره 12، شماره 46، تابستان 1397 ( 2246 بازدید)
خوش آمدید ( 1646 بازدید)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 1290 بازدید)
سخن اول دوره 11، شماره 43، پاییز 1396 ( 1164 بازدید)
سخن اول ( 1151 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 76 ارسال)
درباره نشریه ( 72 ارسال)
هیأت تحریریه ( 71 ارسال)
خوش آمدید ( 60 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 1072 چاپ)
درباره نشریه ( 906 چاپ)
اطلاعیه ( 889 چاپ)
خوش آمدید ( 863 چاپ)
هیأت تحریریه ( 861 چاپ)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 634 چاپ)
اطلاعیه ( 520 چاپ)
مقررات حق چاپ ( 419 چاپ)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 314 چاپ)
اطلاعات تماس ( 313 چاپ)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 254 چاپ)
سخن اول ( 242 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | research on addiction

Designed & Developed by : Yektaweb