برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
مقایسه عوامل بالینی، خانوادگی، شخصیتی و تربیتی در مصرف‌کنندگان/عدم مصرف‌کنندگان شیشه (54273 مشاهده)
بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم خودکارآمدی، تکانشوری، فعال‌سازی ـ بازداری رفتاری و مهارت‌های اجتماعی بر سوءمصرف مواد در دانش‌آموزان (36850 مشاهده)
ارزیابی مدل پول شوئی واکر در اقتصاد مواد مخدر ایران (16437 مشاهده)
اثربخشی ذهن آگاهی و مشاوره کاهش آسیب بر پیشگیری از عود مجدد (16382 مشاهده)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (15119 مشاهده)
بررسی زمینه های کاربرد مصاحبه انگیزشی در درمان معتادان ایرانی (14499 مشاهده)
شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه‏های علوم پزشکی شهر تهران* (14374 مشاهده)
اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی برکاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت‌کننده سوء‌مصرف مواد در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت (14307 مشاهده)
برآورد اعتبار و روایی‌یابی آزمون غربالگری مصرف تنباکو، الکل و مواد اعتیادآور در ایران (13805 مشاهده)
اعتیاد و زنان : تفاوت‌های جنسیتی در زمینه سوء مصرف مواد و درمان آن (13764 مشاهده)
اثربخشی درمان فراشناختی بر عقاید وسوسه‌انگیز و باورهای مرتبط با مواد در بیماران وابسته به مواد صنعتی (13647 مشاهده)
بررسی علل اعتیاد به مواد تغییردهنده خلق و رفتار و روش‌های مؤثر و کارآمد مشاوره اعتیاد (13329 مشاهده)
پیش‌بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین‌فردی* (13264 مشاهده)
اعتیـاد والـدین و کودک آزاری (13249 مشاهده)
ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان‌های ایران ( 1381 ) (13160 مشاهده)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (13036 مشاهده)
اثربخشی جلسات گروهی مصاحبه انگیزشی برارتقاء عزت نفس و خودکارآمدی زنان معتاد (12724 مشاهده)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (12673 مشاهده)
اقدامات کاهش زیان(متادون درمانی )در زندان و اثر آن بر بهبود کیفیت زندگی (12479 مشاهده)
بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی آزمون های APS، AAS و MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران (12438 مشاهده)
میزان شیوع مصرف سیگار، قلیان، مشروبات الکلی و مواد مخدر و محرک در میان دانش‌آموزان دبیرستانی (12393 مشاهده)
اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی‌رفتاری برکاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (12389 مشاهده)
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مبتنی بر مهارت‌های مقابله‌ای و نگه‌دارنده درمان با متادون در بهبود راهبردهای تنظیم هیجان و پیشگیری از عود (12294 مشاهده)
هنجاریابی آزمون آمادگی اعتیاد به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران (12233 مشاهده)
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی (12230 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی شبکه روابط/ پیوندهای اجتماعی غیررسمی سالم و ناسالم در بین جوانان معتاد 35 - 18 سال مراکز ترک اعتیاد (20813 دریافت)
ساخت و اعتباریابی مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (11926 دریافت)
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش تکانشگری در افراد وابسته به مواد مخدر (10482 دریافت)
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد (10308 دریافت)
طول مدت مصرف متامفتامین (شیشه) و اختلالات توجه پایدار در سوءمصرف‌کنندگان متامفتامین (9811 دریافت)
رابطه سلامت روان و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد (8474 دریافت)
بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع‌شناسی اعتیاد در ایران (8323 دریافت)
بحث ویژه : تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه‌های مختلف (7896 دریافت)
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در پیشگیری از عود در معتادان به موادمخدرمرد شهرکرمان (7267 دریافت)
مقایسه نقاشی خانواده و نقاشی خانه-درخت-آدم در دوگروه کودکان دارای والدین معتاد و غیرمعتاد (6544 دریافت)
پیش‌بینی راهبردهای مقابله با استرس بر اساس ویژگی‌های شخصیتی وابستگان مواد محرک (6295 دریافت)
بررسی دو دهه تحقیقات شیوع‌شناسی‌ مصرف مواد در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران (6253 دریافت)
مؤلفه های پیشگیری از اعتیاد در محتوای کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم از دیدگاه دبیران (6234 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات‌ورزی دختران دارای والد معتاد (5992 دریافت)
مقایسه سبک‌های دفاعی و ویژگی‌های شخصیتی در افراد معتاد و عادی (5464 دریافت)
فراتحلیل مقایسه عوامل فردی و محیطی موثر بر بازگشت مجدد به اعتیاد بعد از ترک مواد مخدر (ایران: 1391 - 1383) (5394 دریافت)
آموزش خود متمایزسازی بوئن و عود نشانه‌های سوء مصرف مواد (5298 دریافت)
مقایسه ‏ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌ زندگی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی (5153 دریافت)
اثربخشی گروهدرمانی شناختی-رفتاری بر باورهای غیر منطقی (5031 دریافت)
نقش پیش‌بینی‌کنندگی دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی در اعتیاد پذیری دانشجویان (5017 دریافت)
رابطه هوش هیجانی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (4832 دریافت)
اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون (4632 دریافت)
اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر سیرجان نسبت به سوءمصرف مواد مخدر (4546 دریافت)
رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان (4474 دریافت)
مقایسه و رابطه بین استرس با ولع‌ مصرف در وابستگان به مواد افیونی و صنعتی (4274 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 15466 بازدید)
درباره نشریه ( 14515 بازدید)
هیأت تحریریه ( 8545 بازدید)
اطلاعیه ( 7296 بازدید)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 7270 بازدید)
اطلاعات تماس ( 5290 بازدید)
مقررات حق چاپ ( 4358 بازدید)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 4101 بازدید)
خوش آمدید ( 1636 بازدید)
سخن اول دوره 12، شماره 46، تابستان 1397 ( 1602 بازدید)
اطلاعیه ( 964 بازدید)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 884 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 76 ارسال)
درباره نشریه ( 72 ارسال)
هیأت تحریریه ( 71 ارسال)
خوش آمدید ( 60 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای تنظیم مقالات ( 1010 چاپ)
درباره نشریه ( 857 چاپ)
خوش آمدید ( 853 چاپ)
اطلاعیه ( 838 چاپ)
هیأت تحریریه ( 797 چاپ)
اهداف فصلنامه علمی- پژوهشی اعتیادپژوهی ( 589 چاپ)
اطلاعیه ( 485 چاپ)
مقررات حق چاپ ( 379 چاپ)
اطلاعات تماس ( 267 چاپ)
سخن اول فصلنامه شماره 40 ( 264 چاپ)
سخن اول دوره ۱۱، شماره ۴2، تابستان ۱۳۹۶ ( 226 چاپ)
سخن اول ( 220 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | research on addiction

Designed & Developed by : Yektaweb