فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی- اطلاعات ثبت نام
مقررات حق چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگانی که با این مجله کار می کنند موافق با شرایط زیر هستند:

  1. نویسندگان حق چاپ را حفظ کرده و همزمان با قرار گرفتن تخقیق آنها تحت مجوز تخصیص مشارکت های خلاقانه، حق اولین انتشار را برای این مجله می پذیرند، که این مجوز به دیگران اجازه می دهد با ذکر نویسندگی مقاله و انتشار اولیه ی آن در این مجله، آن را به اشتراک بگذارند. 
  2.  نویسندگان برای توزیع غیر انحصاری نسخه ی مقاله ی منتشر شده از مجله می توانند با ذکر و ارجاع انتشار اولیه ی آن در این مجله وارد طبقه بندی های و قراردادی جداگانه، فرعی شوند (به عنوان مثال، آن را به یک مرجع نهادی بفرستند یا در یک کتاب منتشر کنند).
  3. نویسندگان مجاز هستند و تشویق می شوند که قبل و در طول فرآیند ارسال، کار خود را به صورت آنلاین ارئه دهند (به عنوان مثال، در مراجع سازمانی و یا در وبسایت آن ها) ، چون می تواند منجر به تعاملات سازنده و همچنین استناد سریع تر و بیشتر کار منتشر شده گردد.

دسترسی آزاد

 این مجله دسترسی آزاد سریع به محتوای مقالات را بر این اصل مهیا ساخته است که قرار دادن تحقیقات به طور آزادانه در دسترس عموم، از تبادل دانش سراسری پشتیبانی می کند.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی و پژوهشی اعتیادپژوهی:
http://etiadpajohi.ir/find.php?item=1.54.31.fa
برگشت به اصل مطلب